راهنمای انواع تراکت گلاسه | چاپ امروز

انواع تراکت گلاسه 135 گرم در دسته بندی تراکت گلاسه 135 گرم معمولی شامل جدول زیر می باشد که بر اساس اندازه ، نوع چاپ ، تعداد مشخص شده، شما می توانید با ثبت نام در سامانه چاپ امروز به تمامی لیست قیمت محصولات دسترسی داشته باشید و در هر لحظه اقدام به ثبت سفارش محصول مورد نظر خود کنید.

Glossary tract 135

 

دسته بندی تراکت گلاسه 135 گرم

انواع تراکت گلاسه 135 گرم
آینده همین امروز است | چاپ امروز
نام محصولات اندازه | سانتیمتر نوع چاپ تعداد تعرفه | قیمت
تراکت A4 گلاسه 135 گرم 28x20 cm یک رو  -  دو رو 1000 عدد لیست قیمت در سامانه چاپ امروز قابل مشاهده است
تراکت A5 گلاسه 135 گرم 20x14 cm یک رو  -  دو رو 1000 عدد
تراکت A6 گلاسه 135 گرم 14x10 cm یک رو  -  دو رو 1000 عدد

 

ادامه مطلب

راهنمای انواع تراکت کرافت | چاپ امروز

انواع تراکت کرافت در دسته بندی تراکت کرافت شامل جدول زیر می باشد که بر اساس اندازه ، نوع چاپ ، تعداد مشخص شده، شما می توانید با ثبت نام در سامانه چاپ امروز به تمامی لیست قیمت محصولات دسترسی داشته باشید و در هر لحظه اقدام به ثبت سفارش محصول مورد نظر خود کنید.

Tract Craft

 

دسته بندی تراکت کرافت

انواع تراکت کرافت
آینده همین امروز است | چاپ امروز
نام محصولات اندازه | سانتیمتر نوع چاپ تعداد تعرفه | قیمت
تراکت A4 کرافت 28x20 cm یک رو  -  دو رو 1000 عدد لیست قیمت در سامانه چاپ امروز قابل مشاهده است
تراکت A5 کرافت 20x14 cm یک رو  -  دو رو 1000 عدد
تراکت A6 کرافت 14x10 cm یک رو  -  دو رو 1000 عدد

 

ادامه مطلب

راهنمای انواع سربرگ تحریر | چاپ امروز

انواع سربرگ تحریر 80 گرم و 100 گرم در دسته بندی سربرگ تحریر شامل جدول زیر می باشد که بر اساس اندازه ، نوع چاپ ، تعداد مشخص شده، شما می توانید با ثبت نام در سامانه چاپ امروز به تمامی لیست قیمت محصولات دسترسی داشته باشید و در هر لحظه اقدام به ثبت سفارش محصول مورد نظر خود کنید.

writing header chap emroz

 

دسته بندی سربرگ تحریر 80 گرم و 100 گرم

انواع کارت ویزیت معمولی
آینده همین امروز است | چاپ امروز
نام محصولات اندازه | سانتیمتر نوع چاپ تعداد تعرفه | قیمت
سربرگ A4 29.7x21 cm یک رو 1000 عدد لیست قیمت در سامانه چاپ امروز قابل مشاهده است
سربرگ A5 21x14.8 cm یک رو 1000 عدد

 

ادامه مطلب

راهنمای انواع سربرگ کتان | چاپ امروز

انواع سربرگ کتان در دسته بندی سربرگ کتان شامل جدول زیر می باشد که بر اساس اندازه ، نوع چاپ ، تعداد مشخص شده، شما می توانید با ثبت نام در سامانه چاپ امروز به تمامی لیست قیمت محصولات دسترسی داشته باشید و در هر لحظه اقدام به ثبت سفارش محصول مورد نظر خود کنید.

Linen header

 

دسته بندی سربرگ کتان

انواع سربرگ کتان
آینده همین امروز است | چاپ امروز
نام محصولات اندازه | سانتیمتر نوع چاپ تعداد تعرفه | قیمت
سربرگ کتان A4 29.7x21 cm یک رو 1000 عدد لیست قیمت در سامانه چاپ امروز قابل مشاهده است
سربرگ کتان A5 21x14.8 cm یک رو 1000 عدد

 

ادامه مطلب

چاپ امروز

نشانی و تماس

آدرس دفتر فروش چاپ امروز :
اهواز - بلوار 10 پادادشهر مجتمع تجاری هیراد طبقه اول واحد 100
تلفن : 06135535188
واتساپ : 09163238059
chapemroz[at]gmail.com

امروز را دنبال کنید!